Vi bygger för framtiden

Vi är en komplett aktör med stark position, mycket tack vare vår unikt lokala närvaro och kännedom samt vårt breda erbjudande.

Vår platta decentraliserade organisation gör att vi kan bjuda in våra kunder/partners till samverkan tidigt i våra projekt. På så sätt kan vi komplettera, istället för att konkurrera.


Vi bygger hållbart; då handlar det mycket om att utveckla och bygga rätt typ av fastigheter och att göra det till rätt pris. Vår styrka är att kunna korta ner processen och styra projekten effektivt för att höja kvalitén och minska kostnaderna. Tillsammans med våra kunder och samarbetspart-ners tar vi hand om hela processen; från idé och markförvärv till planläggning, byggnation och försäljning.

Utvalda projekt

En av Brixlys hörnpelare är långsiktighet: vi bygger en hållbar framtid. En annan är insikten om att det vi bygger ska nyttjas - av barn, vuxna, äldre, företag och verksamheter: vi bygger för människor.

Att finna och skapa nya och spännande projekt i egen regi och i samarbete med kunder och samarbetspartners, öppnar upp helt nya möjligheter. Tillsammans kan vi samverka för att planera framåt redan idag och vi kan möta och matcha morgondagens behov och användare med hållbara skräddarsydda lösningar. Tillsammans blir vi starkare!

Här presenterar vi några av våra projekt. En del är i ett tidigt skede, andra har kommit längre.

Typ
Projektstatus
Region
Elin
Affärs- och projektutveckling
Elin Andersson

E-post: elin.andersson@brixly.se

Vill du se vad som är på gång och våra projekt?
Följ länken nedan för mer information

Till projekten