Vi bygger trygghet

Inom mark- och anläggning sätter vi in våra Brixare för till exempel gatu- och VA/anläggning, rivning och sanering, bostads- och fastighetsprospektering, arbete med vattenreservoarer, kajanläggningar och mycket mer.

Tack vare våra specialister har vi en bra försörjning för en rad kritiska moment i byggprocessen. Förutom att alltid kunna erbjuda och skjuta till en högkvalitativ kompetens, kan vi också minimera oplanerade och onödiga stopp eller dröjsmål. Det skapar ett mervärde för projekten och våra kunder och det bidrar till projektets och processen säkerhet.

Ulf
Affärsområdeschef
Ulf Sörkvist

Telefon: 0525-293 00
E-post: ulf.sorkvist@brixly.se